فرآیند سرمایه‌گذاری

فرآیند سرمایه‌گذاری توسط دیجی‌کالانکست به شرح زیر می‌باشد:

  1. درخواست‌کننده: ارسال فایل معرفی به ایمیل start@digikalanext.com
  2. دیجی‌کالانکست: بررسی اولیه فایلهای ارسالی، انتخاب و تماس جهت برگزاری جلسه فنی
  3. دیجی‌کالانکست: ارزیابی فنی و اطلاع‌رسانی نتیجه ارزیابی از طریق ایمیل
  4. درخواست‌کننده تاییدشده از نظر فنی: ارسال سایر اطلاعات مورد نیاز (طبق چک‌لیست پیوست)
  5. دیجی‌کالانکست: ارزیابی نهایی، ارزشگذاری و اطلاع‌رسانی به درخواست‌کننده در خصوص نتیجه ارزیابی
  6. امضای ترم‌شیت جهت سرمایه‌گذاری

دیجی‌کالانکست تلاش می‌کند تا این فرآیند هر چه سریعتر به نتیجه نهایی خود برسد و در این مسیر همکاری شما باعث سرعت بخشیدن به آن خواهدشد.