به ثبت‌نام کمپ هوش مصنوعی دیجی‌کالانکست خوش آمدید.

(شرکت در این برنامه هم به صورت تیمی و هم به صورت فردی امکان پذیر است ولی ثبت‌نام برای تمامی شرکت کنندگان الزامی است.)